Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 中美矽晶九十六年度獲利創歷史新高,每股稅後盈餘9.15元 | 中美矽晶製品股份有限公司

中美矽晶九十六年度獲利創歷史新高,每股稅後盈餘9.15元

中美矽晶九十六年度合併營收達新台幣72.53億元,較去年同期的45.13億元成長60.70%,稅後淨利創下歷史新高達18.06億元,且較去年同期的8.90億元成長一倍以上,每股稅後盈餘為9.15元年成長率72.32%。

Close Menu