Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 中美矽晶九月份營收續創新高 | 中美矽晶製品股份有限公司

中美矽晶九月份營收續創新高

中美矽晶九月業績持續攀高,單獨營收金額達19.08億元,比上月增加六千二百萬元,年增率為115.77%,累計今年前9月單獨營收為140.12億元,較去年同期增加了92.59%。在合併財報部分,9月營收達21.58元億再創歷史新高,月增率為3.59%,年增率達107.74%,累計今年前9月合併營收達157.67億元,較去年同期增加了91.64%,表現優於市場預期。

Close Menu