Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 中美矽晶八月營收再創歷史新高 環球晶圓營收持續穩定成長 | 中美矽晶製品股份有限公司

中美矽晶八月營收再創歷史新高 環球晶圓營收持續穩定成長

中美矽晶累計營收達377億元 超越去年全年營收總額

中美矽晶今日公告八月營收,營收攻頂再創歷史新高! 合併營收達51.81億元,月增率5.1%,年增率高達127.0%。其中,太陽能產品營收為12.01億元,較上月成長7.4%,與去年同期相較成長40.0%。半導體子公司環球晶圓的合併營收達39.80億元,月成長幅4.5%,年成長幅度更高達179.4% ! 中美矽晶及環球晶圓八月營收雙雙成長! 中美矽晶今年一月至八月的累計合併營收達377.01億元,已超越去年的全年營收總額! 子公司環球晶圓挹注的合併營收累計達295.76億元,對中美矽晶集團的營收貢獻高達78.5%,較去年同期大幅增長184.7%!

Close Menu