LinksLinks2

中美矽晶公佈Q1財報 — 營收穩定與獲利續揚,首季EPS達2.93元

中美矽晶今(4/28)日召開董事會公佈第一季財務報告,單季合併營收金額為64.6億元,較去年同期成長49%。合併第一季單季營業利益達12.2億元,較去年同期成長232%;毛利率則回升至24%;稅後淨利達11.2億元,較去年同期大漲275%;單季稅後盈餘每股達2.93元。總體績效呈現營收穩定、獲利續揚的榮景。

中美矽晶表示,日前已順利取得竹南園區土地,預計興建藍寶石產品專屬廠區,未來將配合目前進行的事業群組織調整持續擴大藍寶石產能擴充及資源的投入。

sites: make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online
Close Menu
sites: Links Links2 make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online