LinksLinks2

中美矽晶力挺彰化縣政府「校園種電」綠能建設

中美矽晶集團的旭忠能源今日 (9/18) 與彰化縣政府完成校園種電第三期計畫之簽約,開啟中美矽晶與彰化縣政府的太陽能電站合作案,以行動力挺彰化縣政府校園種電的決心。

 

為因應極端氣候的急劇變化與暖化效應帶來的高溫破表,彰化縣政府今年接續辦理「校園種電」第三期計畫,進行公開標租與開標程序,最後由中美矽晶與策略夥伴合資的公司旭忠能源得標,總設置量為10MW,造林效益約計700公頃,每年約可貢獻近1,300 萬度的發電量,可供應約3,500戶的年用電量。此電站每年約可減少近7,200公噸二氧化碳排放量,約當68萬6千棵樹一年的碳吸收量。今日於彰化縣政府正式啟動校園種電第三期計畫合作案,此計劃是以彰化境內的學校其現有之球場,結合太陽光電系統工程,設置棚架式光電系統,提供學生遮陽隔熱擋風避雨的優質運動空間,打造兼具「再生能源」與「運動功能」的球場。此項目將100% 採用中美矽晶生產的高效單晶電池,於彰化縣內60所學校設置100座的光電球場,並負擔承租期間維護費用,彰化縣政府與學校皆為零出資。此計劃完成後,將可提供學校及學生不受天候影響的活動空間,提高校舍土地充分利用的效益,並兼顧環境保護的教育目標,亦可協助學校獲有穩定的回饋金收入及更多的經費運用。

 

彰化縣擁有優良風場及充足日照,適合開發綠色能源。縣長魏明谷應用天然資源的優勢環境,全面推動彰化境內各學校的校園種電。彰化縣政府的校園種電第三期計畫首創全國,於縣內校園100座球場建置光電系統,成為全國綠能先驅。中美矽晶與彰化縣政府聯手合作的校園種電第三期計畫,是中美矽晶繼於高雄市鳳翔國中建置全台首座以太陽能系統發電的校園球場之後,再次將大規模的綠能發電導入校園,是中美矽晶以再生能源保護地球生態,創造環境永續的最佳實證。

news_20180918簽約照.jpg

sites: make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online
Close Menu
sites: Links Links2 make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online