Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 中美矽晶獲櫃買中心頒發金桂獎表揚卓越市值營收 | 中美矽晶製品股份有限公司

中美矽晶獲櫃買中心頒發金桂獎表揚卓越市值營收

櫃買中心今天舉行第一屆金桂獎頒獎典禮,表揚經營績效良好的上櫃公司,中美矽晶( 5483 )在上櫃公司類別中榮獲卓越市值營收獎。

櫃買中心表示「金」為所有貴金屬之王,且能常保如新;「桂」則源於古希臘的桂冠,素有「成就與榮耀」之象徵與傳統。此外,「桂」字也與主辦單位櫃買中心之「櫃」字讀音相同。特頒發金桂獎表揚所有對櫃買市場成長與壯大有卓越貢獻的參與者。

中美矽晶是國內最大的專業晶圓材料製造廠及供應商,也是同業中第一家上市櫃的公司。在優秀的經營團隊及全體同仁全力以赴下,在過去的十二年中,創造了業績每年創新高且從無虧損的優良記錄,以及營收與市值均成長四十倍以上的傲人佳績。根據 2011 年半年報,中美矽晶最近年度合併營收達 100 億元以上,且市值達 100 億元以上,於櫃買市場之市值、營收提升,展現卓越績效。

Close Menu