Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 中美矽晶累計營收破200億元 環球晶圓月營收繼續大幅成長 | 中美矽晶製品股份有限公司

中美矽晶累計營收破200億元 環球晶圓月營收繼續大幅成長

中美矽晶今日公告五月營收,合併營收達45.3億元,月增率5.0%,年增率高達81.1% ! 其中,半導體子公司環球晶圓的合併營收達36.7億元,月成長幅度7.7%,年成長幅度更高達177.8% ! 中美矽晶今年一月至五月的累計合併營收為224.2億元,子公司環球晶圓挹注的合併營收累計達176.6億元,對中美矽晶集團的營收貢獻高達78.8%,較去年同期大幅增長184.3% !

Close Menu