Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 中美矽晶 環球晶圓一月營收再創歷史新猷 | 中美矽晶製品股份有限公司

中美矽晶 環球晶圓一月營收再創歷史新猷

中美矽晶今日公告一月營收,合併營收達58.65億元,月增率11.33%,年增率44.92%。其中,太陽能產品營收為11.29億元,月增率13.4 %,年增率28.03 %。中美矽晶旗下半導體子公司環球晶圓,今日亦公告其一月份營收,合併營收達47.37億元,月成長幅度10.2 %,年成長幅度高達49.7%。中美矽晶及環球晶圓一月營收大躍進,營收雙雙攻頂再創歷史新高!

Close Menu