Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 行政院院長劉兆玄先生蒞臨中美矽晶參訪 | 中美矽晶製品股份有限公司

行政院院長劉兆玄先生蒞臨中美矽晶參訪

為展現政府推廣再生能源以及減少溫室氣體排放的決心,行政院院長劉兆玄先生於8/15蒞臨中美矽晶竹南廠進行產線參訪及聽取簡報,停留約45分鐘, 劉院長特別稱許中美矽晶近年來在太陽能產品領域的成就以及快速發展。 參訪行程結束後, 行政院表示將力促立法部門儘速通過審理中的「再生能源發展條例」,推動節能產業發展,以利達成2012年前太陽能相關產值達到每年新台幣5,000億的水準目標。

Close Menu