LinksLinks2

行政院院長劉兆玄先生蒞臨中美矽晶參訪

為展現政府推廣再生能源以及減少溫室氣體排放的決心,行政院院長劉兆玄先生於8/15蒞臨中美矽晶竹南廠進行產線參訪及聽取簡報,停留約45分鐘, 劉院長特別稱許中美矽晶近年來在太陽能產品領域的成就以及快速發展。 參訪行程結束後, 行政院表示將力促立法部門儘速通過審理中的「再生能源發展條例」,推動節能產業發展,以利達成2012年前太陽能相關產值達到每年新台幣5,000億的水準目標。

sites: make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online
Close Menu
sites: Links Links2 make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online