LinksLinks2

通過櫃檯買賣中心董事會股票上櫃審議,預計可於90年3月掛牌上櫃

中美矽晶已於9月28日順利通過櫃檯買賣中心董事會股票上櫃審議,預計可於90年3月掛牌上櫃,將是國內第一家小尺寸晶圓材料供應商上櫃公司。該公司自88年起,不論在營收或獲利方面,皆有亮麗的表現,預估今年營收及稅前盈餘分別較去年成長40%及2倍。

中美矽晶目前資本額為7.8億元,近期配發1元股利,年底資本額將增至86,421萬元,今年營收目標將近10億元,稅前純益1.8億元以上,每股稅後純益可達2.14元,截至8月份累計稅前純益已達1.56億元,達成年度目標83%。

sites: make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online
Close Menu
sites: Links Links2 make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online