Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 通過櫃檯買賣中心董事會股票上櫃審議,預計可於90年3月掛牌上櫃 | 中美矽晶製品股份有限公司

通過櫃檯買賣中心董事會股票上櫃審議,預計可於90年3月掛牌上櫃

中美矽晶已於9月28日順利通過櫃檯買賣中心董事會股票上櫃審議,預計可於90年3月掛牌上櫃,將是國內第一家小尺寸晶圓材料供應商上櫃公司。該公司自88年起,不論在營收或獲利方面,皆有亮麗的表現,預估今年營收及稅前盈餘分別較去年成長40%及2倍。

中美矽晶目前資本額為7.8億元,近期配發1元股利,年底資本額將增至86,421萬元,今年營收目標將近10億元,稅前純益1.8億元以上,每股稅後純益可達2.14元,截至8月份累計稅前純益已達1.56億元,達成年度目標83%。

Close Menu