Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 10月28日大陸中辰廠通過英國URS ISO-9001品質認證 | 中美矽晶製品股份有限公司

10月28日大陸中辰廠通過英國URS ISO-9001品質認證

中美矽晶的大陸中辰廠自1999年底開始運作以來,即積極規劃擴展小尺寸晶圓產能,並於2000年第三季正式量產,同時,為了落實持續改善精神,更推動ISO-9001品質系統,並嚴格的訓練出合格的作業人員、品管人員與工程師。近日,中辰廠更凝聚大家的共識與努力,在母廠的全力支援下,順利通過英國URS ISO-9001品質認證。一切辛勞的代價帶領了中辰邁向品質的新里程。

Close Menu