Navigation station: earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online earn money online
 2013/10 中美矽晶榮獲臺灣上市櫃企業美國專利價值50強 | 中美矽晶製品股份有限公司

2013/10 中美矽晶榮獲臺灣上市櫃企業美國專利價值50強

資策會科技法律研究所與美國智慧資本權威Ocean Tomo合作,以專業統計原則針對上市櫃企業在2009年至2012年期間,取得5個以上美國專利的平均品質進行評比,並依據其IPQ分數選取最高分的前50家企業分析彙整,中美矽晶榮獲「臺灣上市櫃企業美國專利價值50強」!顯見高價值的專利已成為企業成長潛能!

Close Menu